Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM USTNYM

Pieńsk dnia:12.04.2024r. 

Zn. spr.: SA.234.2.2024   

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM USTNYM

 

NADLEŚNICTWO PIEŃSK

w Pieńsku przy ul. Wysokiej 2

 

Ogłasza przetarg ograniczony ustny dla pracowników Lasów Państwowych na sprzedaż Samochodu ciężarowego Nissan Navara rok prod. 2011.

Cena wywoławcza wynosi 9610,00 PLN brutto.

 

 

Licytacja odbędzie się 29.04.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Pieńsk przy ul. Wysokiej 2, 59-930 Pieńsk (sala konferencyjna), minimalne postąpienie w licytacji wynosi 5% ceny wywoławczej.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9:30  w kasie Nadleśnictwa Pieńsk (pok. nr 18) lub na rachunek bankowy nr PKO NR 84 1020 5226 0000 6802 0521 7841.

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 14:00, na terenie zaplecza technicznego Nadleśnictwa Pieńsk przy ulicy Wysokiej 1, 59-930 Pieńsk.

 

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do licytacji winien przedstawić komisji przetargowej dokumenty potwierdzające zatrudnienie w j.o. Lasów Państwowych.

 

Nadleśnictwo Pieńsk zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

 

 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Pieńsk

 

Mariusz Jędrzejczak