Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o możliwości zapoznania się z założeniami do planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Pieńsk

„Regionalna   Dyrekcja   Lasów   Państwowych   we   Wrocławiu   informuje  o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planu urządzenia lasu” dla Nadleśnictwa Pieńsk w formie projektu protokołu z obrad narady urządzeniowej. Założenia udostępnia się wszystkim chętnym do wglądu – przez 21 dni od dnia ich publikacji – w wersji elektronicznej poniżej.

Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl”.