Asset Publisher Asset Publisher

Ekosystemy Reprezentatywne

Wypełniając zobowiązania wynikające z Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce (FSC-STD-POL-01-01-2013-PL) na terenie Nadleśnictwa Pieńsk przeprowadzono weryfikację drzewostanów wyznaczonych jako referencyjne i wyznaczono ekosystemy reprezentatywne na podst. nowego brzmienia wskaźnika 6.4.1:

„Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie"