Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin Miejsc Postoju Pojazdów

Nadleśnictwo Pieńsk

Regulamin

miejsca postoju pojazdów (MPP)

 

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
 4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Pojazd może pozostawać na miejscu postoju wyłącznie w celu jego parkowania w czasie nie dłuższym niż 12 godzin.
 6. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także  należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu  drogowym.
 7. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą Prawo o ruchu  drogowym
 8. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 9. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
 1. Wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 2. Mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 3. Zaśmiecania terenu,
 4. Wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  na śmiecie znajdujących się na miejscu postoju,
 5. Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,
 6. Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dróg  pożarowych,
 7. Prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 8. Puszczania luzem zwierząt domowych,
 9. Rozstawiania namiotów,
 10. Rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju,
 11. Sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsc postoju pojazdów.
 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu:

- MPP Piaseczno – 600 368 995

- MPP Bielawa – 668 110 735

-  MPP Godzieszów – 784 091 047

-  lub do biura nadleśnictwa tel. 75 77 86 235

 

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie w przyszłości.