Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat

W nadleśnictwie funkcjonuje jeden rezerwat

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 
Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie będącym w zarządzie nadleśnictwa Pieńsk znajduje się jeden rezerwat przyrody pod nazwą „Grądy koło Posady", uznany Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2002 roku.

Jest to obszar lasu o powierzchni 5,27 ha, położony w gminie Bogatynia w leśnictwie Posada - oddział 204 a.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnych grądów, w tym grądu klonowo-lipowego.

Obszar ten cechują wysokie walory krajobrazowe, z przełomami Nysy Łużyckiej i zboczami porośniętymi lasem liściastym, po sąsiedzku z zabudowaniami klasztoru Marirnthal po stronie niemieckiej.

 

 

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Akcja #sadziMY 2022 w Nadleśnictwie Pieńsk

Akcja #sadziMY 2022 w Nadleśnictwie Pieńsk

Czwarta edycja akcji #sadziMY odbędzie się 29 i 30 września. Na wielkie narodowe sadzenie drzew leśnicy przygotowali milion sadzonek. Będzie je można dostać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

#sadziMY2022

Posadź drzewo z Prezydentem RP i leśnikami

 

Na terenie Nadleśnictwa Pieńsk sadzonki będą wydawane w dniach 29 i 30 września (do wyczerpania zapasów) od godziny 9.00 do godz. 15:00, pod siedzibą Nadleśnictwa Pieńsk, w Pieńsku od stroy ulicy Wysokiej 2.

 

Więcej informacji dotyczących akcji znajdą Państwo na stronie Lasów Państwowych:

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/posadz-drzewo-z-prezydentem-rp-i-lesnikami