Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat

W nadleśnictwie funkcjonuje jeden rezerwat

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 
Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie będącym w zarządzie nadleśnictwa Pieńsk znajduje się jeden rezerwat przyrody pod nazwą „Grądy koło Posady", uznany Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2002 roku.

Jest to obszar lasu o powierzchni 5,27 ha, położony w gminie Bogatynia w leśnictwie Posada - oddział 204 a.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnych grądów, w tym grądu klonowo-lipowego.

Obszar ten cechują wysokie walory krajobrazowe, z przełomami Nysy Łużyckiej i zboczami porośniętymi lasem liściastym, po sąsiedzku z zabudowaniami klasztoru Marirnthal po stronie niemieckiej.

 

 

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Akcja Sprzątania Świata w Nadleśnictwie Pieńsk

Akcja Sprzątania Świata w Nadleśnictwie Pieńsk

W dniu 23 września 2022 roku w ramach Akcji Sprzątania Świata, z inicjatywy Stowarzyszenia DOM KOŁODZIEJA oraz przy udziale uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych ze Zgorzelca, pod opieką terenową pracowników Nadleśnictwa Pieńsk, odbyła się akcja, w ramach  której zebrano zalegające śmieci z tzw. Malinowego Lasu położonego w gminie Zgorzelec. Akcja Sprzątania Świata połączona była z lekcją historii „Dulag 1939”, ponieważ w czasie II Wojny Światowej w miejscu obecnego lasu zlokalizowany był obóz przejściowy dla jeńców wojennych z września 1939 roku. W akcję zaangażowany był również Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - Katedra Archeologii. Ilość zebranych śmieci oraz zaangażowanie uczniów szkół w akcję pokazuje jak bardzo potrzebne są działania podnoszące świadomość ekologiczną w naszym społeczeństwie i pielęgnowanie historii.