Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat

W nadleśnictwie funkcjonuje jeden rezerwat

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 
Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie będącym w zarządzie nadleśnictwa Pieńsk znajduje się jeden rezerwat przyrody pod nazwą „Grądy koło Posady", uznany Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2002 roku.

Jest to obszar lasu o powierzchni 5,27 ha, położony w gminie Bogatynia w leśnictwie Posada - oddział 204 a.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnych grądów, w tym grądu klonowo-lipowego.

Obszar ten cechują wysokie walory krajobrazowe, z przełomami Nysy Łużyckiej i zboczami porośniętymi lasem liściastym, po sąsiedzku z zabudowaniami klasztoru Marirnthal po stronie niemieckiej.

 

 

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Stoisko Nadleśnictwa Pieńsk na "Święcie Grzybów"

Stoisko Nadleśnictwa Pieńsk na "Święcie Grzybów"

W dniu 11.09.2022 r. odbyły się obchody cyklicznej imprezy pod nazwą: Święto Grzybów”, na którym wraz z innymi jednostkami Lasów Państwowych swoje stoisko zaprezentowało Nadleśnictwo Pieńsk. Można było posłuchać śpiewu ptaków, rozpoznać ich sylwetki na prezentowanej wystawie, jak również za pomocą zmysłu dotyku poznać różnicę w budowie zarówno popularnych, jak i rzadszych gatunków drzew i krzewów.

Stoisko cieszyło się dużą popularnością, ponieważ nie brakowało chętnych którzy mogli sprawdzić swoje umiejętności, biorąc udział w różnego rodzaju quizach z ogólnej wiedzy leśnej. W związku z tym, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych „przyjaciół lasu” przygotowano ciekawe upominki.

Zachowując w pamięci szereg pozytywnych wrażeń, chce się powiedzieć wszystkim: „- do następnego razu!”