Asset Publisher Asset Publisher

Zasady korzystania z lasów

Planujesz wycieczkę do lasu?

Pamiętaj, że zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r (z póz. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności jednak z pewnymi ograniczeniami takimi jak np.:

objęte stałym zakazem wstępu:

• uprawy leśne do 4 m wysokości,
• powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
• ostoje zwierząt,
• źródliska rzek i potoków,
• obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:

• wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych,
• występuje duże zagrożenie pożarowe (wartość % wilgotności ścioły leśnej mierzona przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 wynosi poniżej 10%),
• wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem i zrywką drewna.
• oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.


Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu dostępne są w siedzibie Nadleśnictwa Pieńsk oraz zakładce aktualności na naszej stronie internetowej.

W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować czy zbierać na użytek własny owoce runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej.

Jako turysta, czyli osoba przebywająca i korzystająca z terenów leśnych powinieneś mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

• czynniki wynikające z natury siły wyższej (gołoledź, mróz, pożar, drzewa uszkodzone przez wiatr; pochylone lub złamane (wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie, itp.), które mogą powodować różnego typu urazy ciała lub zagrozić życiu i zdrowiu człowieka,
• ukąszenia powodowane przez owady (komary, kleszcze, pszczoły, szerszenie, osy, itp.), mogące powodować reakcje alergiczne od łagodnych po ostre oraz choroby zakaźne, itp.,
• kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, (np. ukąszenie kleszcza będącego nosicielem bakterii Borrelia sp., wirusa od kleszczowego zapalenia opon mózgowych, czy bakterii Anaplasma sp.),
• niebezpieczeństwo powodowane na skutek dzikich zwierząt (żmija, wilk, lis, jeleń, dzik, itp.), np. ukąszenia, pogryzienia, złamania i inne urazy, itp.,
• nierówności terenu (przeszkody naturalnie występujące w lesie, koleiny na drogach, doły, zapadliska, rumowiska i inne), mogące być jedną z przyczyn np. upadku, potknięcia, uderzenia, stłuczenia, złamania itp.,
• przypadkowe zejście z wyznaczonych tras szlaków turystycznych lub zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp., dlatego polecamy by przed planowaną wycieczką do lasu pobrać na swoje urządzenie mobilne- np. telefon, darmową aplikację mBDL (mobilnego Banku Danych o Lasach), która zawiera mapy tematyczne lasów oraz m.in. funkcje lokalizacji GPS i zapisu trasy dzięki którym z łatwością można określić swe położenie w terenie.
• zagrożenia związane z agresją osób trzecich przebywających w lesie.

Pamiętaj, że przebywając w lesie i poruszając się po nim należy omijać miejsca gdzie wykonywane są:

• prace gospodarcze,
• prowadzone są zabiegi ograniczające gradacje szkodliwych owadów ( w tym wykonywane są np. opryski chemiczne),
• odbywają się polowania,
• oraz miejsca, które są oznaczone ograniczeniem wstępu lub zakazem wstępu.

Poniżej umieściliśmy również kilka przydatnych informacji, które pomogą przygotować się do wędrowania po lasach.

Przygotuj się odpowiednio do warunków terenowych:

Pamiętaj, że podczas wycieczki do lasu, możesz spotkać dziką zwierzynę. Nie panikuj, zachowaj poniższe zasady:

A co jeśli zgubisz się w lesie? Zwróć uwagę na leśny podział powierzchniowy:

Życzymy udanego wypoczynku na łonie przyrody!