Wydawca treści Wydawca treści

Leśnictwo Posada

LEŚNICTWO POSADA

 

   Leśnictwo Posada położone jest w południowej części Nadleśnictwa Pieńsk w tzw. „Worku Turoszowskim", obejmującym gminę Zgorzelec i Bogatynia. Od strony wschodniej leśnictwo graniczy z Republiką Czeską,  natomiast od strony zachodniej z Niemcami, od których oddziela rzeka Nysa Łużycka. Ogólna powierzchnia leśnictwa wynosi 1168,41 ha.

   Znaczną część leśnictwa obejmuje obszar „Natura 2000"- tzw. „ Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej".

     Na terenie leśnictwa znajduje się bardzo malowniczy rezerwat „Grądy koło Posady",  który został utworzony w roku 2002 dla ochrony naturalnych lasów grądowych porastających krawędź doliny Nysy Łużyckiej. Obiekt jest unikatowy w skali Polski ze względu na obecność okazałych dębów, lip, klonów i jaworów a także roślin chronionych takich jak parzydło leśne i bluszcz.

     W południowej części leśnictwa w Trzcińcu Górnym  znajdują się w lesie ruiny zamku gotyckiego z XIII w. Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty murów.

      Atrakcją turystyczną i miejscem wypoczynku okolicznej ludności są dwa sztuczne jeziora z dużymi zaporami, które zostały wybudowane dla potrzeb elektrowni Turów.

     Około 20% leśnictwa zajmują hałdy pokopalniane zrekultywowane w kierunku leśnym, zlokalizowane na zwałowisku zewnętrznym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów.

    Dużym walorem przyrodniczym leśnictwa jest zróżnicowane ukształtowanie terenu, co podczas pieszych wycieczek stanowi dużą atrakcję. Napotkamy tu duże ilości ciekawie wyglądających strumyków płynących wartkim nurtem w wąwozach pomiędzy wzgórzami porośniętymi przez lasy iglaste i liściaste.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Regionalne Święto Grzybów w Węglińcu

Regionalne Święto Grzybów w Węglińcu

W tym roku po raz kolejny Nadleśnictwo Pieńsk uczestniczyło w „Regionalnym Święcie Grzybów”, które odbyło się w Węglińcu w dniach 14-15 września.

Program XXIII edycji Święta Grzybów tradycyjnie promował produkty regionalne, turystykę na łonie natury oraz walory przyrodniczo-leśne naszych okolicznych lasów. Przedstawiciele Lasów Państwowych, w tym także pracownicy naszego Nadleśnictwa, dzięki swoim wystawom przybliżyli społeczeństwu wiedzę o Borach Dolnośląskich.
W namiocie naszego Nadleśnictwa zaprezentowano konkursy przyrodnicze, wystawę fotograficzną ptaków leśnych oraz świat pod mikroskopem. Mali i duzi uczestnicy mieli okazję obejrzeć otaczającą ich przyrodę przez okular mikroskopu. Przeprowadzony został konkurs wiedzy o lesie z podziałem na grupy wiekowe. Rodzice i dziadkowie z chęcią przyprowadzali wnuki aby przybliżyć im wiedzę o lesie. Wśród wszystkich uczestników rozlosowano piękne albumy o tematyce przyrodniczej.
Zabawa leśników z dziećmi przyniosła wiele radości.

Zapraszamy do naszego namiotu za rok!

 

 

Tekst: Lucjan Lubecki i Aleksandra Szumiec