Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Pieńsk
Nadleśnictwo Pieńsk
tel. 757786235

ul. Wysoka 2

59-930 Pieńsk

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk
Mariusz Jędrzejczak
757786235
Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk
Adam Duchaczek
757786235
Głowny księgowy
Marcin Majta
757786235
Inżynier nadzoru
Paweł Strugalski
757786235
Inżynier nadzoru
Barbara Chrzan
757786235
Sekretarz
Paweł Zasowski
757786235

Dział Gospodarki Leśnej

Małgorzata Jędrzejczak
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania
Tel.: wew. 312
Daria Pluskota
Referent ds. ochrony lasu i BHP
Tel.: wew. 317
Daniel Świokło
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: wew. 315
Wiktor Gójski
Specjalista SL ds. gospodarki drewnem i pozyskania
Tel.: 313, 600361771
Aleksandra Szumiec
Specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: wew. 314

Dział Finansowo-Księgowy

Joanna Rajczakowska
Starszy Spec. ds. finansowo - ekonomicznych
Tel.: wew. 615
Agnieszka Rajczyk
Księgowa
Tel.: wew. 612
Zuzanna Nowak
Księgowa
Tel.: wew.613

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Izabela Kobielska
Specjalista ds. zamówień publicznych i środowiska
Tel.: wew. 672
Joanna Cepowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: wew. 100
Krzysztof Kopeć
Specjalista SL ds. transportu i ppoż.
Tel.: wew. 673
Justyna Masina-Borecka
Referent ds. administracyjnych i informatycznych
Tel.: *571

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Puchalska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: wew. 131, kom. 505 535 604

Posterunek Straży Leśnej

Piotr Słota
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: wew. 221
Damian Jęcek
Strażnik leśny
Tel.: wew. 222
Marek Witkowski
Strażnik leśny
Tel.: wew. 223

Ochrona danych osobowych

Tomasz Nowiński
Inspektor ochrony danych osobowych