Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Pieńsk
Nadleśnictwo Pieńsk
tel. 757786235

Tymczasowy adres do korespondencji na czas remontu:

ul. Dąbrowskiego 47

59-930 Pieńsk

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk
Mariusz Jędrzejczak
757786235
Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk
Adam Duchaczek
757786235
Głowny Księgowy
Marcin Majta
757786235
Sekretarz
Paweł Zasowski
757786235

Pion Nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk

Adam Duchaczek
Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk
Tel.: 757786235
Marcin Majta
Głowny Księgowy
Tel.: 757786235
Paweł Zasowski
Sekretarz
Tel.: 757786235
Paweł Strugalski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 757786235
Anna Puchalska
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: wew. 131
Piotr Słota
Posterunek Straży Leśnej
Tel.: wew. 221, 600 365 049
Joanna Rajczakowska
Administrator SILP
Tel.: wew. 615
Marek Morasiewicz
stanowisko ds. BHP
Tel.: 795 158 971, wew. 317

Pion Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk

Małgorzata Jędrzejczak
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania
Tel.: wew. 312
Marek Morasiewicz
Referent ds. p.poż. i ochrony lasu
Tel.: wew. 317, 757786235
Daniel Świokło
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: wew. 315
Wiktor Gójski
Specjalista SL ds. gospodarki drewnem i pozyskania
Tel.: 313, 600361771
Paulina Pędzich
Referent ds. marketingu
Tel.: wew. 318 kom. 606683178
Dariusz Miłuch
Specjalista ds. trasportu i łowiectwa
Tel.: wew. 316, 608 079 335
Aleksandra Szumiec
Specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: wew. 314

Pion Głównego Księgowego

Joanna Rajczakowska
Spec. ds. finansowo - ekonomicznych
Tel.: wew. 615
Małgorzata Bogacz
Księgowa
Tel.: wew. 612
Sylwia Bąk
Księgowa
Tel.: wew. 613
Ilona Madej
Księgowa
Tel.: wew. 614

Pion Sekretarza

Izabela Kobielska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: wew. 100
Joanna Cepowska
referent ds. administracyjnych
Tel.: wew. 100
Katarzyna Chajecka
referent ds. administracyjnych i zamówień publicznych
Tel.: wew.672