Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Pieńsk struktura typów siedliskowych lasu jest bardzo zróżnicowana.

Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest gospodarowanie ekosystemami, zachowanie i wzbogacenie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ ORAZ METODY PRZECIWDZIAŁANIA ICH SKUTKOM

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu obejmuje przede wszystkim pozyskanie drewna ale również użytków niedrzewnych, takich jak na przykład płody runa leśnego, rośliny zielne, choinki czy żywica.

Łowiectwo

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY NADLEŚNICTWO PIEŃSK

Certyfikaty

Nadleśnictwo Pieńsk posiada Certyfikaty:

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Pieńsk nie prowadzi nadzoru nad lasami niepaństwowymi

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pieńsk obręb Zgorzelec w roku 2021

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pieńsk obręb Zgorzelec w roku 2021

Nadleśnictwo Pieńsk ogłasza przetarg nieograniczony na postępowanie "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pieńsk obręb Zgorzelec w roku 2021"

 

 

Dokumentacja wraz z ogłoszeniem o nr 2020/S 255-641476 znajduje się w załączonym pliku poniżej.