Rezerwaty przyrody

W nadleśnictwie funkcjonuje jeden rezerwat