Asset Publisher Asset Publisher

Leśnictwo Posada

LEŚNICTWO POSADA

 

   Leśnictwo Posada położone jest w południowej części Nadleśnictwa Pieńsk w tzw. „Worku Turoszowskim", obejmującym gminę Zgorzelec i Bogatynia. Od strony wschodniej leśnictwo graniczy z Republiką Czeską,  natomiast od strony zachodniej z Niemcami, od których oddziela rzeka Nysa Łużycka. Ogólna powierzchnia leśnictwa wynosi 1168,41 ha.

   Znaczną część leśnictwa obejmuje obszar „Natura 2000"- tzw. „ Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej".

     Na terenie leśnictwa znajduje się bardzo malowniczy rezerwat „Grądy koło Posady",  który został utworzony w roku 2002 dla ochrony naturalnych lasów grądowych porastających krawędź doliny Nysy Łużyckiej. Obiekt jest unikatowy w skali Polski ze względu na obecność okazałych dębów, lip, klonów i jaworów a także roślin chronionych takich jak parzydło leśne i bluszcz.

     W południowej części leśnictwa w Trzcińcu Górnym  znajdują się w lesie ruiny zamku gotyckiego z XIII w. Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty murów.

      Atrakcją turystyczną i miejscem wypoczynku okolicznej ludności są dwa sztuczne jeziora z dużymi zaporami, które zostały wybudowane dla potrzeb elektrowni Turów.

     Około 20% leśnictwa zajmują hałdy pokopalniane zrekultywowane w kierunku leśnym, zlokalizowane na zwałowisku zewnętrznym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów.

    Dużym walorem przyrodniczym leśnictwa jest zróżnicowane ukształtowanie terenu, co podczas pieszych wycieczek stanowi dużą atrakcję. Napotkamy tu duże ilości ciekawie wyglądających strumyków płynących wartkim nurtem w wąwozach pomiędzy wzgórzami porośniętymi przez lasy iglaste i liściaste.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Akcja Sprzątania Świata w Nadleśnictwie Pieńsk

Akcja Sprzątania Świata w Nadleśnictwie Pieńsk

W dniu 23 września 2022 roku w ramach Akcji Sprzątania Świata, z inicjatywy Stowarzyszenia DOM KOŁODZIEJA oraz przy udziale uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych ze Zgorzelca, pod opieką terenową pracowników Nadleśnictwa Pieńsk, odbyła się akcja, w ramach  której zebrano zalegające śmieci z tzw. Malinowego Lasu położonego w gminie Zgorzelec. Akcja Sprzątania Świata połączona była z lekcją historii „Dulag 1939”, ponieważ w czasie II Wojny Światowej w miejscu obecnego lasu zlokalizowany był obóz przejściowy dla jeńców wojennych z września 1939 roku. W akcję zaangażowany był również Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - Katedra Archeologii. Ilość zebranych śmieci oraz zaangażowanie uczniów szkół w akcję pokazuje jak bardzo potrzebne są działania podnoszące świadomość ekologiczną w naszym społeczeństwie i pielęgnowanie historii.