Asset Publisher Asset Publisher

Leśnictwo Posada

LEŚNICTWO POSADA

 

   Leśnictwo Posada położone jest w południowej części Nadleśnictwa Pieńsk w tzw. „Worku Turoszowskim", obejmującym gminę Zgorzelec i Bogatynia. Od strony wschodniej leśnictwo graniczy z Republiką Czeską,  natomiast od strony zachodniej z Niemcami, od których oddziela rzeka Nysa Łużycka. Ogólna powierzchnia leśnictwa wynosi 1168,41 ha.

   Znaczną część leśnictwa obejmuje obszar „Natura 2000"- tzw. „ Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej".

     Na terenie leśnictwa znajduje się bardzo malowniczy rezerwat „Grądy koło Posady",  który został utworzony w roku 2002 dla ochrony naturalnych lasów grądowych porastających krawędź doliny Nysy Łużyckiej. Obiekt jest unikatowy w skali Polski ze względu na obecność okazałych dębów, lip, klonów i jaworów a także roślin chronionych takich jak parzydło leśne i bluszcz.

     W południowej części leśnictwa w Trzcińcu Górnym  znajdują się w lesie ruiny zamku gotyckiego z XIII w. Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty murów.

      Atrakcją turystyczną i miejscem wypoczynku okolicznej ludności są dwa sztuczne jeziora z dużymi zaporami, które zostały wybudowane dla potrzeb elektrowni Turów.

     Około 20% leśnictwa zajmują hałdy pokopalniane zrekultywowane w kierunku leśnym, zlokalizowane na zwałowisku zewnętrznym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów.

    Dużym walorem przyrodniczym leśnictwa jest zróżnicowane ukształtowanie terenu, co podczas pieszych wycieczek stanowi dużą atrakcję. Napotkamy tu duże ilości ciekawie wyglądających strumyków płynących wartkim nurtem w wąwozach pomiędzy wzgórzami porośniętymi przez lasy iglaste i liściaste.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Stoisko Nadleśnictwa Pieńsk na "Święcie Grzybów"

Stoisko Nadleśnictwa Pieńsk na "Święcie Grzybów"

W dniu 11.09.2022 r. odbyły się obchody cyklicznej imprezy pod nazwą: Święto Grzybów”, na którym wraz z innymi jednostkami Lasów Państwowych swoje stoisko zaprezentowało Nadleśnictwo Pieńsk. Można było posłuchać śpiewu ptaków, rozpoznać ich sylwetki na prezentowanej wystawie, jak również za pomocą zmysłu dotyku poznać różnicę w budowie zarówno popularnych, jak i rzadszych gatunków drzew i krzewów.

Stoisko cieszyło się dużą popularnością, ponieważ nie brakowało chętnych którzy mogli sprawdzić swoje umiejętności, biorąc udział w różnego rodzaju quizach z ogólnej wiedzy leśnej. W związku z tym, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych „przyjaciół lasu” przygotowano ciekawe upominki.

Zachowując w pamięci szereg pozytywnych wrażeń, chce się powiedzieć wszystkim: „- do następnego razu!”