Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Pieńsk
Nadleśnictwo Pieńsk
tel. 757786235

Tymczasowy adres do korespondencji na czas remontu:

ul. Dąbrowskiego 47

59-930 Pieńsk

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk
Mariusz Jędrzejczak
757786235
Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk
Adam Duchaczek
757786235
Głowny Księgowy
Marcin Majta
757786235
Sekretarz
Paweł Zasowski
757786235

Pion Nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk

Adam Duchaczek
Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk
Phone number: 757786235
Marcin Majta
Głowny Księgowy
Phone number: 757786235
Paweł Zasowski
Sekretarz
Phone number: 757786235
Paweł Strugalski
Inżynier Nadzoru
Phone number: 757786235
Anna Puchalska
Stanowisko ds. pracowniczych
Phone number: wew. 131
Piotr Słota
Posterunek Straży Leśnej
Phone number: wew. 221, 600 365 049
Joanna Rajczakowska
Administrator SILP
Phone number: wew. 615
Marek Morasiewicz
stanowisko ds. BHP
Phone number: 795 158 971, wew. 317

Pion Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk

Małgorzata Jędrzejczak
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania
Phone number: wew. 312
Marek Morasiewicz
Referent ds. p.poż. i ochrony lasu
Phone number: wew. 317, 757786235
Daniel Świokło
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Phone number: wew. 315
Wiktor Gójski
Specjalista SL ds. gospodarki drewnem i pozyskania
Phone number: 313, 600361771
Paulina Pędzich
Referent ds. marketingu
Phone number: wew. 318 kom. 606683178
Dariusz Miłuch
Specjalista ds. trasportu i łowiectwa
Phone number: wew. 316, 608 079 335
Aleksandra Szumiec
Specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN
Phone number: wew. 314

Pion Głównego Księgowego

Joanna Rajczakowska
Spec. ds. finansowo - ekonomicznych
Phone number: wew. 615
Małgorzata Bogacz
Księgowa
Phone number: wew. 612

Pion Sekretarza

Izabela Kobielska
Specjalista ds. administracyjnych
Phone number: wew. 100
Joanna Cepowska
referent ds. administracyjnych
Phone number: wew. 100
Katarzyna Chajecka
referent ds. administracyjnych i zamówień publicznych
Phone number: wew.672