Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Pieńsk
Nadleśnictwo Pieńsk
tel. 757786235

Tymczasowy adres do korespondencji na czas remontu:

ul. Dąbrowskiego 47

59-930 Pieńsk

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk
Mariusz Jędrzejczak
757786235
Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk
Adam Duchaczek
757786235
Głowny księgowy
Marcin Majta
757786235
Inżynier nadzoru
Paweł Strugalski
757786235
Sekretarz
Paweł Zasowski
757786235

Dział Gospodarki Leśnej

Małgorzata Jędrzejczak
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania
Phone number: wew. 312
Marek Morasiewicz
Referent ds. p.poż. i ochrony lasu
Phone number: wew. 317, 757786235
Daniel Świokło
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Phone number: wew. 315
Wiktor Gójski
Specjalista SL ds. gospodarki drewnem i pozyskania
Phone number: 313, 600361771
Paulina Pędzich
Specjalista SL ds. sprzedaży drewna
Phone number: wew. 318 kom. 606683178
Aleksandra Szumiec
Specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN
Phone number: wew. 314

Dział Finansowo-Księgowy

Joanna Rajczakowska
Starszy Spec. ds. finansowo - ekonomicznych
Phone number: wew. 615
Agnieszka Rajczyk
Księgowa
Phone number: wew. 612

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Izabela Kobielska
Specjalista ds. zamówień publicznych i środowiska
Phone number: wew. 672
Joanna Cepowska
Referent ds. administracyjnych
Phone number: wew. 100
Krzysztof Kopeć
Specjalista SL ds. administracyjnych i transportu
Phone number: wew. 316

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Puchalska
Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: wew. 131, kom. 505 535 604

Posterunek Straży Leśnej

Piotr Słota
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: wew. 221
Damian Jęcek
Strażnik leśny
Phone number: wew. 222
Marek Witkowski
Strażnik leśny
Phone number: wew. 222