Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Pieńsk
Nadleśnictwo Pieńsk
tel. 757786235

ul. Wysoka 2

59-930 Pieńsk

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk
Mariusz Jędrzejczak
757786235
Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk
Adam Duchaczek
757786235
Głowny księgowy
Marcin Majta
757786235
Inżynier nadzoru
Paweł Strugalski
757786235
Inżynier nadzoru
Barbara Chrzan
757786235
Sekretarz
Paweł Zasowski
757786235

Dział Gospodarki Leśnej

Małgorzata Jędrzejczak
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania
Phone number: wew. 312
Daria Pluskota
Referent ds. ochrony lasu i BHP
Phone number: wew. 317
Daniel Świokło
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Phone number: wew. 315
Wiktor Gójski
Specjalista SL ds. gospodarki drewnem i pozyskania
Phone number: 313, 600361771
Aleksandra Szumiec
Specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN
Phone number: wew. 314

Dział Finansowo-Księgowy

Joanna Rajczakowska
Starszy Spec. ds. finansowo - ekonomicznych
Phone number: wew. 615
Agnieszka Rajczyk
Księgowa
Phone number: wew. 612
Zuzanna Nowak
Księgowa
Phone number: wew.613

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Izabela Kobielska
Specjalista ds. zamówień publicznych i środowiska
Phone number: wew. 672
Joanna Cepowska
Specjalista ds. administracyjnych
Phone number: wew. 100
Krzysztof Kopeć
Specjalista SL ds. transportu i ppoż.
Phone number: wew. 673
Justyna Masina-Borecka
Referent ds. administracyjnych i informatycznych
Phone number: *571

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Puchalska
Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: wew. 131, kom. 505 535 604

Posterunek Straży Leśnej

Piotr Słota
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: wew. 221
Damian Jęcek
Strażnik leśny
Phone number: wew. 222
Marek Witkowski
Strażnik leśny
Phone number: wew. 223

Ochrona danych osobowych

Tomasz Nowiński
Inspektor ochrony danych osobowych