Położenie

Nadleśnictwo Pieńsk obejmuje swym zasięgiem administracyjnym tereny położone między miejscowościami: Piaseczna na północny, Nowogrodziec na wschodzie, granicą Państwa z Republiką Czeską na południu, granicą Państwa z Republiką Federalną Niemiec na zachodzie.

Historia

DZIEJE WŁASNOŚCIOWE I HISTORIA POWSTANIA NADLEŚNICTWA

Projekty i fundusze

Projekt pn. Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych