Zanocuj w lesie

 

 

Nadleśnictwo Pieńsk bierze udział w Programie „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal.

Do programu wytypowano dwa obszary na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Pieńsk: Kompleks Trzciniec oraz Kompleks Bogatynia.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru
  2. Mapą obszarów objętych Programem ,,Zanocuj w lesie" (dostępna poniżej w załączeniu oraz na mapie Banku Danych o Lasach, czy z poziomu aplikacji Mbdl),

 

  1. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu [link4]. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  2. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link5
  3. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
  4. W okresie jesiennym i zimowym koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin i nadleśnictw terminy polowań zbiorowych. Na obszar na którym odbywa się polowanie zbiorowe, obowiązuje zakaz wstępu! Informacje o terminach polowań zbiorowych będą podawane na bieżąco przed okresem polowań. W ciągu roku wykonywane są polowania indywidualne – prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
  • Kompleks Trzciniec znajduje się na terenie obwodu nr 201 Koła Łowieckiego „Jenot” Bogatynia.
  • Kompleks Bogatynia znajduje się na terenie obwodu nr 200 Koła Łowieckiego „Diana” [link6].
  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej oraz przesłanie go na adres piensk@wroclaw.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Pamiętaj, że wybierając się do „leśnego hotelu”, w lesie nie ma kranów, bieżącej wody, restauracji czy parkingu. Są za to wspaniała przyroda, dzikie zwierzęta czy owady i nie zawsze sprzyjające warunki atmosferyczne. Akcja „Zanocuj w Lesie” skierowana jest przede wszystkim do osób przygotowanych do bytowania w trudnych warunkach terenowych.

 

Spędzenie nocy w lesie to zetknięcie się z dziką przyrodą w całej okazałości. Dlatego nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa, zdrowym rozsądku oraz przestrzeganiu ustalonego regulaminu, dostępnego poniżej w załączniku.

 

Miłego obcowania z lasem!

 

Link do ankiety dla użytkowników programu "Zanocuj w lesie": Ankieta "Zanocuj w lesie" - użytkownicy (ewaluacja.eu)

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Izabela Kobielska, +48 757786235 wew. 672, izabela.kobielska@wroclaw.lasy.gov.pl